วอลเปเปอร์

วอลเปเปอร์

การแต่งห้องด้วยวอลเปเปอร์ลายต่างๆ ดังนี้

วอลเปเปอร์ลายเรียบ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ลายอิฐ

  

 

ลายวินเทจ

  

 

 

ลายไม้

  

 

ลายโมเดิร์น

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ลายธรรมชาติ

  

  

 

 

ลายปูนเปลือย

  

 

ลายหินอ่อน

 

 

เรียนรู้การวัดพื้นที่และการคำนวนอย่างง่าย 

1. การวัดพื้นที่โดยการคำนวณพื้นที่

พื้นที่ที่คำนวณได้ 50 ตร.ม.คือพื้นที่ของผนังห้องทั้งหมด 4 ด้านที่จะติดวอลเปเปอร์ และจะต้องคำนวณพื้นที่ประตูหน้าต่างเพื่อหักออก จะเหลือพื้นที่ที่ติดวอลเปเปอร์จริง น้ำพื้นที่ที่หักประตูหน้าต่างออกแล้วไปคำนวณจำนวนวอลเปเปอร์ที่จะติดว่าใช้กี่ม้วน

 >>วอลเปเปอร์แบบลายเรียบ ให้ใช้ 4.5 หาร

    เนื่องจากวอลเปเปอร์ลายเรียบ 1 ม้วน ติดได้พื้นที่ประมาณ 4.5 ตร.ม. ฉะนั้น พื้นที่ 50 ตร.ม. หารด้วย 4.5 = 11.11 ม้วนให้ปัดเศษขึ้นเป็น 12 ม้วน

 >>วอลเปเปอร์แบบลายดอก ให้ใช้ 4.0 หาร

   เนื่องจากวอลเปเปอร์ลายดอก 1 ม้วน ติดได้พื้นที่ 4 ตร.ม. เพราะเสียเศษในการรต่อลาย ฉะนั้น พื้นที่ 50 ตร.ม. หารด้วย 4.0 = 12.50 ม้วน ให้ปัดเศษขึ้นเป็น 13 ม้วน

ข้อควรจำ

   กรณีที่ความสูงของหินเกิน 2.5 เมตร ให้ใช้วิธีการคำนวณแบบถอดแผ่นในหัวข้อที่ 3.

2. การคำนวนพื้นที่โดยการวัดพื้นที่สี่เหลี่ยม 

  การวัดพื้นที่่สี่เหลี่ยม คือการแบ่งพื้นที่ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยม แยกเป็นส่วนๆไป แล้วคำนวนพื้นที่ รูปสี่เหลี่ยมนั้นๆก่อนที่จะนำพื้นที่ที่คำนวณได้มาเป็นพื้นที่ทั้งหมด คำนวณพื้นที่ที่จะติดวอลเปเปอร์และผนังแล้วนำพื้นที่มารวมกันจึงนำไปหารจำนวนม้วนที่จะใช้

 พื้นที่ ที่ 1  = 1 x 2.6  =  2.6 ตร.ม.

 พื้นที่ ที่ 2  = 0.65 x 2.5 = 1.625 ตร.ม.

 พื้นที่ ที่ 3 = 1 x 2.6 = 2.6 ตร.ม.

 พื้นที่ ที่ 4 1 x 1.5 = 1.5 ตร.ม.

รวมพื้นที่ 1+2+3+4  = 8.325 ตร.ม.

(เฉพาะพื้นที่ที่จะติดวอลเปเปอร์ไม่รวมประตูหน้าต่าง)

 >>วอลเปเปอร์แบบลายเรียบ ให้ใช้ 4.5 หาร

   เนื่องจากวอลเปเปอร์ลายเรียบ 1 ม้วน ติดได้พื้นที่ประมาณ 4.5 ตร.ม. ฉะนั้น พื้นที่ 8.325 ตร.ม. หารด้วย 4.5 = 1.85 ม้วนให้ปัดเศษขึ้นเป็น 2 ม้วน

 >>วอลเปเปอร์แบบลายดอก ให้ใช้ 4.0 หาร

   เนื่องจากวอลเปเปอร์ลายดอก 1 ม้วน ติดได้พื้นที่ 4 ตร.ม. เพราะเสียเศษในการรต่อลาย ฉะนั้น พื้นที่ 8.325 ตร.ม. หารด้วย 4.0 = 2.08 ม้วน ให้ปัดเศษขึ้นเป็น 3 ม้วน

ข้อควรจำ 

    กรณีความสูงของห้องเกิน 2.5 เมตร ให้ใช้วิธีการคำนวณแบบถอดแผ่นในหัวข้อที่ 3.

3. การคำนวณพื้นที่โดยการคำนวณแผ่นของวอลเปเปอร์

 คำนวณจากการใช้วิธีดูที่ผนังแต่ละส่วนจะต้องติดวอลเปเปอร์กี่แผ่น แต่ละแผ่นยาวเท่าไหร่ เพื่อคำนวณเป็นจำนวนวอลเปเปอร์ที่ต้องใช้ทั้งหมดกี่ม้วน

 วอลเปเปอร์ 1 ม้วน ตัดขนาดยาว 2.5 เมตร จำนวน 9 แผ่น = ใช้วอลเปเปอร์ 2 ม้วนกว่าหลังหักพื้นที่ประตูและหน้าต่าง เหลือพื้นที่ใช้วอลเปเปอร์ประมาณ 2 ม้วน บางแผ่นตัดสั้นสำหรับติดบริเวณเหนือประตู เหนือและใต้หน้าต่าง

 วอลเปเปอร์ 1 ม้วน ตัดขนาดยาว 2.7 เมตร จะได้ 3 แผ่น (เหลือเศษ 1.9 เมตร) ใช้วอเปเปอร์ยาวต่อแผ่น 2.7 เมตร จำนวน 9 แผ่น = ใช้วอลเปเปอร์ 3 ม้วน แต่ถ้าเป็นวอลเปเปอร์ลายดอก ต้องมีการต่อลายทำให้เสียเศษเพิ่มขึ้น

 

วิธีติดตั้งวอลเปเปอร์ (ติดผนัง)

1. กำหนดการติดกระดาษปิดฝาผนังแผ่นเรก โดยการใช้ลูกดิ่งดิ่งตั้งฉากด้วยวิธียึดปลายเชือกลูกดิ่งด้านหนึ่ง แล้วปล่อยลูกดิ่งลงสู่พื้นห้องจนกระทั่งลูกดิ่งไม่แกว่งอีกต่อไป จึงขีดเส้นชอล์กตามแนวเชือก

2. การทากาว ให้นำวอลเปเปอร์วางชิดขอบด้านใดด้านหนึ่งของโต๊ะ และทากาวจนทั่วแผ่นงวอลเปเปอร์ โดยเว้นขอบข้าง ข้างละ1/2ซม.เพื่อติดกาวลาเท็กซ์ในขณะติดเข้ากับผนังห้อง

3. เพื่อหลีกเลี่ยงก่ารเกิดรอยย่น ควรติดโดยการดึงแผ่นวอลเปเปอร์เบาๆแล้วค่อยๆแปรงลงมาอย่างเบามือและรวดเร็ว

4. การไล่ฟองอากาศ และเกลี่ยให้พื้นผิวเรียบเนียน ทำได้โดยใช้มือทั้งสองข้างหรือไม้สนเรียบไล่ฟองอากาศ จากกึ่งกลางลงไปหาขอบแต่ละด้าน(ตามลูกศรในภาพ และจากส่วนบนลงไปส่วนล่างจนทั่วแผ่นวอลเปเปอร์

5. ใช้มีดคัตเตอร์ตัดส่วนเกินของวอลเปเปอร์ออกกรรไกรไม่สามารถตัดได้สะดวก อาทิเช่น ขอบหน้าต่างขอบบัวล่างเป็นต้นทั้งนี้การใช้เหล็กแากวางทาบขอบ เพื่อการตัดที่ตรงแนวเสมอกัน

6. การต่อลาย ควรเตรียมกระดาษติดผฝาผนังให้เรียบร้อยโดยให้ลายต่อเนื่องกันประมาณ4-5แผ่น แล้วจึงนำขึ้นติดฝาผนัง โดยทาบให้ลายต่อกันจนเป็นลายเดียวกัน

7. การติดกระดาษปิดฝาผนัง แผ่นที่สำหรับติดมุมห้องจะต้องวัดบวกเพิ่มอีก1/2นิ้ว เพื่อเกยมุมห้องอีกมุมหนึ่ง เสร็จแล้วจึงจะติดกระดาษแผ่นใหม่สำหรับมุมห้องต่อจากมุมห้องเดิมได้เลย

8. การติดวอลเปเปอร์บริเวณขอบหน้าต่าง ให้ติดชิดขอบแนวตรง โดยวัดบริเวณช่วงบน-ช่วงล่างขอบหน้าต่างไว้ก่อน

9. ใช้คัตเตอร์ตัดกระดาษส่วนที่เลยออกจากขอบหน้าต่าง โดยตัดเผื่อไว้ 2 นิ้วสำหรับตกแต่งขอบ ในขั้นตอนสุดท้าย

10. ใช้เหล็กฉากและมีดคัตเตอร์ตัดกระดาษส่วนเกินตลอดแนวหน้าต่าง

 

 


 

บริษัท ไทยเมก้า จำกัดสำนักงานใหญ่
1522 อาคารอาร์ซี สไมล์ ชั้น 3 ถนนประชาราษฎร์ 1
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Tel: 088 882 8898 Line: @thaimega

© COPYRIGHT 2561 THAIMEGA DECORATION