วิธีคำนวณหาจำนวนม้วน

วิธีคำนวณหาจำนวนม้วน

เรียนรู้การวัดพื้นที่และการคำนวนอย่างง่าย 

1. การวัดพื้นที่โดยการคำนวณพื้นที่

พื้นที่ที่คำนวณได้ 50 ตร.ม.คือพื้นที่ของผนังห้องทั้งหมด 4 ด้านที่จะติดวอลเปเปอร์ และจะต้องคำนวณพื้นที่ประตูหน้าต่างเพื่อหักออก จะเหลือพื้นที่ที่ติดวอลเปเปอร์จริง น้ำพื้นที่ที่หักประตูหน้าต่างออกแล้วไปคำนวณจำนวนวอลเปเปอร์ที่จะติดว่าใช้กี่ม้วน

 >>วอลเปเปอร์แบบลายเรียบ ให้ใช้ 4.5 หาร

    เนื่องจากวอลเปเปอร์ลายเรียบ 1 ม้วน ติดได้พื้นที่ประมาณ 4.5 ตร.ม. ฉะนั้น พื้นที่ 50 ตร.ม. หารด้วย 4.5 = 11.11 ม้วนให้ปัดเศษขึ้นเป็น 12 ม้วน

 >>วอลเปเปอร์แบบลายดอก ให้ใช้ 4.0 หาร

   เนื่องจากวอลเปเปอร์ลายดอก 1 ม้วน ติดได้พื้นที่ 4 ตร.ม. เพราะเสียเศษในการรต่อลาย ฉะนั้น พื้นที่ 50 ตร.ม. หารด้วย 4.0 = 12.50 ม้วน ให้ปัดเศษขึ้นเป็น 13 ม้วน

ข้อควรจำ

   กรณีที่ความสูงของหินเกิน 2.5 เมตร ให้ใช้วิธีการคำนวณแบบถอดแผ่นในหัวข้อที่ 3.

2. การคำนวนพื้นที่โดยการวัดพื้นที่สี่เหลี่ยม 

  การวัดพื้นที่่สี่เหลี่ยม คือการแบ่งพื้นที่ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยม แยกเป็นส่วนๆไป แล้วคำนวนพื้นที่ รูปสี่เหลี่ยมนั้นๆก่อนที่จะนำพื้นที่ที่คำนวณได้มาเป็นพื้นที่ทั้งหมด คำนวณพื้นที่ที่จะติดวอลเปเปอร์และผนังแล้วนำพื้นที่มารวมกันจึงนำไปหารจำนวนม้วนที่จะใช้

 พื้นที่ ที่ 1  = 1 x 2.6  =  2.6 ตร.ม.

 พื้นที่ ที่ 2  = 0.65 x 2.5 = 1.625 ตร.ม.

 พื้นที่ ที่ 3 = 1 x 2.6 = 2.6 ตร.ม.

 พื้นที่ ที่ 4 1 x 1.5 = 1.5 ตร.ม.

รวมพื้นที่ 1+2+3+4  = 8.325 ตร.ม.

(เฉพาะพื้นที่ที่จะติดวอลเปเปอร์ไม่รวมประตูหน้าต่าง)

 >>วอลเปเปอร์แบบลายเรียบ ให้ใช้ 4.5 หาร

   เนื่องจากวอลเปเปอร์ลายเรียบ 1 ม้วน ติดได้พื้นที่ประมาณ 4.5 ตร.ม. ฉะนั้น พื้นที่ 8.325 ตร.ม. หารด้วย 4.5 = 1.85 ม้วนให้ปัดเศษขึ้นเป็น 2 ม้วน

 >>วอลเปเปอร์แบบลายดอก ให้ใช้ 4.0 หาร

   เนื่องจากวอลเปเปอร์ลายดอก 1 ม้วน ติดได้พื้นที่ 4 ตร.ม. เพราะเสียเศษในการรต่อลาย ฉะนั้น พื้นที่ 8.325 ตร.ม. หารด้วย 4.0 = 2.08 ม้วน ให้ปัดเศษขึ้นเป็น 3 ม้วน

ข้อควรจำ 

    กรณีความสูงของห้องเกิน 2.5 เมตร ให้ใช้วิธีการคำนวณแบบถอดแผ่นในหัวข้อที่ 3.

3. การคำนวณพื้นที่โดยการคำนวณแผ่นของวอลเปเปอร์

 คำนวณจากการใช้วิธีดูที่ผนังแต่ละส่วนจะต้องติดวอลเปเปอร์กี่แผ่น แต่ละแผ่นยาวเท่าไหร่ เพื่อคำนวณเป็นจำนวนวอลเปเปอร์ที่ต้องใช้ทั้งหมดกี่ม้วน

 วอลเปเปอร์ 1 ม้วน ตัดขนาดยาว 2.5 เมตร จำนวน 9 แผ่น = ใช้วอลเปเปอร์ 2 ม้วนกว่าหลังหักพื้นที่ประตูและหน้าต่าง เหลือพื้นที่ใช้วอลเปเปอร์ประมาณ 2 ม้วน บางแผ่นตัดสั้นสำหรับติดบริเวณเหนือประตู เหนือและใต้หน้าต่าง

 วอลเปเปอร์ 1 ม้วน ตัดขนาดยาว 2.7 เมตร จะได้ 3 แผ่น (เหลือเศษ 1.9 เมตร) ใช้วอเปเปอร์ยาวต่อแผ่น 2.7 เมตร จำนวน 9 แผ่น = ใช้วอลเปเปอร์ 3 ม้วน แต่ถ้าเป็นวอลเปเปอร์ลายดอก ต้องมีการต่อลายทำให้เสียเศษเพิ่มขึ้น

บริษัท ไทยเมก้า จำกัด
1522 อาคารอาร์ซี สไมล์ ชั้น 3 ถนนประชาราษฎร์ 1
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
Tel : 088 882 8898 Line : @thaimega

© COPYRIGHT 2561 THAIMEGA DECORATION